Ερώτηση:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Παντελώς αναιτιολόγητη η απόφαση της αφαίρεσης της διαχείρισης των κλινών ΜΕΘ από την επιχειρησιακή δυνατότητα του ΕΚΑΒ και της μεταφοράς της στο ΕΚΕΠΥ»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

αποφασίσατε εντελώς αιφνιδιαστικά την μεταφορά της διαχείρισης του συστήματος διαδικασιών εισαγωγής (διακίνηση περιστατικών) στις ΜΕΘ από το ΕΚΑΒ στο ΕΚΕΠΥ. Έχοντας τεχνογνωσία δεκαετιών και διαθέτοντας το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό, το ΕΚΑΒ από την ίδρυση του και μέχρι σήμερα, διαχειρίζεται με επάρκεια τις ΜΕΘ. Μάλιστα, η αναζήτηση γιατρών του ΕΚΑΒ για την εκτέλεση της ίδιας δραστηριότητας στο ΕΚΕΠΥ είναι ενδεικτική της ικανοποίησης από τη μέχρι τώρα διαχείριση από το συγκεκριμένο φορέα και το προσωπικό του.

Το Υπουργείο Υγείας αντί να στελεχώσει τις κενές ΜΕΘ με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να λύσει οριστικά το πρόβλημα της μεγάλης λίστας αναμονής, παραχωρεί το κλινικό έργο σε έναν μη υγειονομικό σχηματισμό υπό τον έλεγχο του Υπουργού Υγείας. Ενόψει και της καλοκαιρινής περιόδου που υπάρχει μεγάλη ζήτηση, η εξέλιξη αυτή αντί να βελτιώσει την υπάρχουσα κατάσταση, θα διογκώσει το πρόβλημα. Αξίζει να αναφερθεί ότι εντός των επόμενων ημερών στο Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ ξεκινά η εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης των κλήσεων, δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο θα αναβαθμίσει τον συντονισμό και την ανταπόκριση του ΕΚΑΒ στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Στις 16/05 σας εστάλη επιστολή από το σωματείο των ιατρών του ΕΚΑΒ με την εξής πρόταση «Λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη εφαρμογή και  σε συνδυασμό με τη κρίσιμη για τη λειτουργία των ΜΕΘ θερινή περίοδο (αναστολής λειτουργίας κλινών ΜΕΘ ) σας προτείνουμε: 1. την παραμονή της διαχείρισης των κλινών ΜΕΘ στο ΕΚΑΒ για ένα διάστημα 6 μηνών και αξιολόγηση της στο τέλος του διαστήματος 2. τη διασύνδεση της πλατφόρμας του ΕΟΠΠΥ μεταξύ ΕΚΑΒ, ΕΚΕΠΥ & ΕΟΠΥΥ έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή και οι τρεις υπηρεσίες να έχουν την εποπτεία της διαχείρισης 3. τον ορισμό υπευθύνων από ΕΚΑΒ, ΕΟΠΠΥ & ΕΚΕΠΥ για την παρακολούθηση της συνθήκης και την τελική αξιολόγηση. Η συγκεκριμένη πρόταση παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα μερικά από τα οποία σας αναφέρουμε παρακάτω

·         άμεση παρακολούθηση και εποπτεία της διαχείρισης από τρεις φορείς

·         εις έκαστος φορέας μπορεί να ασκήσει έλεγχο και να λάβει την πληροφορία από τον άλλο φορέα

·         η διαπίστωση και δυνατότητα αντιμετώπισης των πραγματικών προβλημάτων που αφορούν στη διαχείριση 

·         το ΕΚΕΠΥ διατηρεί τον εποπτικό του χαρακτήρα ελέγχοντας τη διαχείριση των κλινών ΜΕΘ

·         η επίπτωση του αποτελέσματος της διαχείρισης παραμένει μακριά από την πολιτειακή ηγεσία

·         μέγιστη εκμετάλλευση των πόρων προς όφελος των αρρώστων 

Στο τέλος αυτής της περιόδου  να γίνει απολογισμός, της διαχείρισης και του ελέγχου, οπότε και βελτιώνοντας η τροποποιώντας  τα χαρακτηριστικά του συστήματος αποφασίζεται και η τελική εγκατάσταση του και εφαρμογή του».

 

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1)      Πως αιτιολογείται η απόφαση της αφαίρεσης της διαχείρισης των κλινών ΜΕΘ από την επιχειρησιακή δυνατότητα του ΕΚΑΒ και της μεταφοράς της στο ΕΚΕΠΥ;

2)      Γιατί δεν προηγήθηκε διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους; Γιατί δεν συζητάτε –έστω και τώρα- την πρόταση του σωματείου των ιατρών του ΕΚΑΒ και επιμένετε στην αιφνιδιαστική σας απόφαση;

3)      Κρίνετε σωστό και σκόπιμο να ταυτίζονται ελέγχων (ΕΚΕΠΥ) και ελεγχόμενος (ΕΚΕΠΥ);

4)      Διαθέτει το ΕΚΕΠΥ το εξειδικευμένο προσωπικό (ιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες), ώστε να ανταποκριθεί στη διαχείριση των κλινών ΜΕΘ;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας