Έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για την εκπόνηση στρατηγικής σχετικά με την πρώιμη διάγνωση και θεραπευτική αγωγή του HIV/AIDS απηύθυνε σήμερα η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος.

Το συγκεκριμένο ψήφισμα συντάχθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της ομάδας του ΕΛΚ, και κυρίως ύστερα από παρότρυνση και βεβαίως συμμετοχή στη συγγραφή, του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνη Τρακατέλλη, δεδομένου ότι τα κρούσματα μόλυνσης από τον ιό του HIV/AIDS αυξάνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια.

Με το συγκεκριμένο ψήφισμα, όπου αναφέρεται ενδεικτικά ότι 269.152 άτομα μολύνθηκαν από τον ιό HIV στην ΕΕ το διάστημα 1999-2006 και ότι ο αριθμός των νέων μολύνσεων από τον ιό εξακολουθεί να αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό στην ΕΕ καθώς και στις γειτονικές χώρες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα δύο θεσμικά όργανα να διατυπώσουν στρατηγική πρόταση για το HIV, η οποία: α) θα προάγει την πρώιμη διάγνωση και θα επιδιώκει να υπερβαίνει οποιαδήποτε εμπόδια στην διενέργεια εξετάσεων β) θα διασφαλίσει την πρώιμη αγωγή αλλά και θα διαφημίζει τα οφέλη της.

Επιπλέον, η Επιτροπή καλείται να διασφαλίσει την διεξαγωγή αποτελεσματικού ελέγχου και επιτήρησης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Έλεγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) καθώς και να καταρτίσει στρατηγική αναχαίτισης του HIV/AIDS, η οποία θα επικεντρώνεται στις ευάλωτες ομάδες και στις ομάδες υψηλού κινδύνου.


Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη σημασία εντατικοποίησης των εκστρατειών ενημέρωσης και διαφώτισης σχετικά με την πρόληψη, τις εξετάσεις και την αγωγή του HIV/AIDS, καθώς και στη θέσπιση διατάξεων που θα θέσουν ουσιαστικά εκτός νόμου κάθε μορφή διάκρισης εις βάρος ατόμων που ζουν με τον συγκεκριμένο ιό.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, οι δυο τελευταίες αυτές ενέργειες βρίσκονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών.