Στα 3,19 δισ. δολάρια μέχρι το 2025, σύμφωνα με  νέα έκθεση από τον όμιλο Grand View Research, Inc, από 140,5 εκατ. δολάρια που ήταν το 2017 αναμένεται να φθάσει το μέγεθος της αγοράς των σκευασμάτων που αφορούν τις επιληπτικές κρίσεις.  Η έκθεση αναφέρει  ότι η αγορά θα επεκταθεί με ετήσιο ρυθμό αύξησης 47,8% κατά τη διάρκεια της περιόδου  πρόβλεψης (2017-2015). Η αύξηση του αριθμού των πρωτοβουλιών για την εντονότερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την επιληψία είναι ο κύριος παράγοντας που θα οδηγήσει την αγορά.

Η αγορά ελέγχεται επί του παρόντος από γενόσημα φάρμακα τα οποία περιλαμβάνουν σκευάσματα που χορηγούνται κυρίως από το στόμα.  Εκτίμηση της έκθεσης είναι ότι μελλοντικά η αγορά θα περιέλθει στην δικαιοδοσία λιγότερων εταιρειών που θα ελέγχουν υψηλότερο μερίδιο αγοράς. Ορισμένες από τις βασικές εταιρείες στην αγορά είναι η UCB S.A .η Neurelis, Inc . και η Alexza Pharmaceuticals, Inc. Οι εταιρείες αυτές είναι πιθανό να κυριαρχήσουν στην αγορά και να αποκομίσουν το μέγιστο μερίδιο κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης

Επιπλέον, όπως αναφέρει η έκθεση, σε μια προσπάθεια περιορισμού των δαπανών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι κυβερνήσεις καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση του κόστους παραμονής στο νοσοκομείο και των επιτόπιων θεραπευτικών αγωγών μέσω μοντέλων εξωτερικής φροντίδας, όπως η κλινική και η υγειονομική περίθαλψη στο σπίτι. Αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Ινδία και η Κίνα, εφαρμόζουν όλο και περισσότερο μια τέτοια μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης, η οποία αναμένεται να προωθήσει την ανάπτυξη της αγοράς των επαναλαμβανόμενων επιληπτικών κρίσεων.

Μολονότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι χορήγησης φαρμάκων, η ρινική οδός είναι η πλέον προτιμώμενη έναντι άλλων, όπως είναι η στοματική, η πρωκτική και η παρεντερική. Η στοματική οδός προτιμάται από τους φροντιστές και τους γονείς για τα παιδιά που πάσχουν από επιληπτικές κρίσεις, καθώς το σκεύασμα μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και έξω από το νοσοκομείο.