Αγγλικός όρος

vascular system

Ορισμός

Τα αιμοφόρα αγγεία: οι αρτηρίες, τα τριχοειδή και οι φλέβες. Τα αγγεία μεταφέρουν αίμα από και προς την καρδιά και συμβάλλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. H ανταλλαγή ουσιών μεταξύ του αίματος και των ιστών λαμβάνει χώρα στα τριχοειδικά δίκτυα. Το αγγειακό σύστημα διακρίνεται στην πνευμονική και στη συστηματική κυκλοφορία.