Αγγλικός όρος

regimen

Ορισμός

Ένα συστηματικό σχέδιο από δραστηριότητες, θεραπείες, δίαιτα, ύπνο και άσκηση που έχει σχεδιασθεί για να βελτιώσει, να διατηρήσει ή να αποκαταστήσει την υγεία.

Ετυμολογία

[Λατ., κανόνας]