Αγγλικός όρος

anxiety

Ορισμός

Ακαθόριστο αίσθημα δυσαρέσκειας ή φόβου που συνοδεύεται από κάποια αντίδραση από το αυτόνομο νευρικό σύστημα· η αιτία είναι συχνά μη ειδική ή άγνωστη για το άτομο· ένα αίσθημα φόβου για το μέλλον που οφείλεται σε επικείμενο κίνδυνο. Πιθανόν είναι ένα σημάδι με το οποίο προειδοποιείται το άτομο για τον επικείμενο κίνδυνο και του επιτρέπει να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει την απειλή. Βλ.: neurosis, anxiety Παράρτημα Νοσηλευτικών Διαγνώσεων.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Οι επαγγελματίες υγείας εκτιμούν τα επίπεδα άγχους του ασθενούς και καταγράφουν τις αντίστοιχες συμπεριφορικές μεταβολές και τα σωματικά συμπτώματα, όπως είναι η διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και οι επιπτώσεις του στην αντιληπτική ικανότητα του ασθενούς καθώς και στην ικανότητα μάθησης και επίλυσης προβλημάτων. Επίσης αξιολογούνται οι μηχανισμοί αντιμετώπισης προβλημάτων και οι αμυντικοί μηχανισμοί, οι συμπεριφορές αποφυγής και οι συνθήκες του περιβάλλοντος. Ένα περιβάλλον ήρεμο, ήσυχο, με ενδιαφέρον και ελεγχόμενη ατμόσφαιρα μπορούν να αποτρέψουν την εξέλιξη του άγχους του ασθενούςή και ακόμα και τη μείωσή του, με τον περιορισμό του αισθήματος της απομόνωσης και της αστάθειας. Οι ασθενείς με ήπιο άγχος μπορεί να βοηθηθούν εάν αναγνωρίσουν και απομακρύνουν τους στρεσσογόνους παράγοντες, εάν αυτό είναι δυνατόν. Η περίσσεια ενεργητικότητας διοχετεύεται σε κατάλληλες διεξόδους. Οι επαγγελματίες υγείας εγκαθιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τον ασθενή, ενθαρρύνοντας τον να εκφράσει τα συναισθήματα και τις ανησυχίες του. Ποτέ δε θα πρέπει να παρέχεται στον ασθενή υποκριτική υποστήριξη. Το ενδιαφέρον για τον ασθενή με σοβαρό άγχος επικεντρώνεται στην μείωση των ερεθισμάτων από το περιβάλλον του και από αλλού που αναζωπυρώνουν το άγχος. Τα απλά σχόλια επιβεβαίωσης χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τον ασθενή και επαναλαμβάνονται όσο συχνά χρειάζεται και εάν υπάρχει κάποια διαστρέβλωση της πραγματικότητας από την πλευρά του ασθενούςθα πρέπει να επιχειρείται η αποκατάστασή της από τον θεραπευτή. Επισημαίνονται οι σωματικές ανάγκες του ασθενούς και ενθαρρύνεται η δραστηριότητα που θα τον βοηθήσει να αποβάλλει την περίσσεια ενεργητικότητας και να ανακουφιστεί από το άγχος.

Υπώνυμος όρος

canstration anxiety
death anxiety
free-floating anxiety
separation anxiety