Αγγλικός όρος

vulvular hematoma

Ορισμός

Εξαγγείωση αίματος στους μαλακούς ιστούς των εξωτερικών γεννητικών οργάνων της γυναίκας. Η αιμορραγία μπορεί να εμφανιστεί μετά τον τοκετό ή να είναι το αποτέλεσμα τραύματος. Η αιμορραγία μετά τον τοκετό συνήθως οφείλεται σε ρήξη υποβλεννογόνιων ιστών στη διάρκεια δύσκολου τοκετού ή τοκετού υποβοηθούμενου με εμβρυουλκό.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Η γυναίκα συνήθως παραπονείται για σοβαρό άλγος στο αιδοίο. Η επισκόπηση μπορεί να αποκαλύψει μια ετερόπλευρη σκληρή περιοχή στα μεγάλα χείλη που είναι εξαιρετικά επώδυνη στην ψηλάφηση. Η ταχεία εφαρμογή πάγου μπορεί να περιορίσει την περαιτέρω αιμορραγία· ωστόσο, μεγάλα διογκούμενα αιματώματα απαιτούν χειρουργική παρέμβαση (δηλ., απολίνωση και εκκένωση).

Κύριος όρος

hematoma