Αγγλικός όρος

feedback

Ορισμός

1. Η επίδραση των εξαγόμενων δεδομένων ή αποτελεσμάτων ενός συστήματος, στα εισαγόμενα δεδομένα ή ερεθίσματα. Η ανατροφοδότηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Στη θετική ανατροφοδότηση, το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ενισχύει το ερέθισμα (π.χ. οι συσπάσεις της μήτρας διεγείρουν την έκκριση οκυτοκίνης, που προκαλεί αυξημένες συσπάσεις και περαιτέρω έκκριση οκυτοκίνης). Στην αρνητική ανατροφοδότηση, το αποτέλεσμα της διαδικασίας αναστρέφει ή τερματίζει το ερέθισμα (π.χ. τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης του αίματος διεγείρουν την έκκριση ινσουλίνης, που μειώνουν την γλυκόζη του αίματος, η οποία με τη σειρά της ελαττώνει την έκκριση ινσουλίνης.

2. Στην ψυχιατρική, η εκπεφρασμένη λεκτική αντίδραση ή σωματική αντίδραση (π.χ. η γλώσσα του σώματος) ενός ατόμου προς τις πράξεις ή τη συμπεριφορά ενός άλλου ατόμου.

3. Στην κινητική εκμάθηση, η χρήση αισθητικών πληροφοριών από συσπώμενους μυς ώστε να επηρεασθούν οι επακόλουθες μυϊκές συσπάσεις. feeder σιτιζόμενος.