Αγγλικός όρος

dementia

Ορισμός

Η προοδευτική και μη αναστρέψιμη εξασθένηση της νοητικής λειτουργίας, η οποία χαρακτηρίζεται από αδυναμία της μνήμης και συχνά ελλείμματα στον συλλογισμό, στην κρίση, στην αφαιρετική σκέψη, στην ταξινόμηση, στην αντίληψη, στη μάθηση, στην εκτέλεση εργασιών και στη χρήση της γλώσσας. Η γνωσιακή έκπτωση ελαττώνει τις κοινωνικές, τις εργασιακές και τις διανοητικές ικανότητες του ατόμου. Η άνοια σε ένα μεγάλο βαθμό και όχι αποκλειστικά, αποτελεί πάθηση των ηλικιωμένων ατόμων. Στις Η.ΠΑ., ένα ποσοστό 20% έως 40% των ατόμων ηλικίας άνω των 85 ετών, πάσχουν από άνοια. Έως κάποιο βαθμό, η παραπάνω κατάσταση απαντάται συχνότερα στις γυναίκες από ότι στους άνδρες. Κατόπιν προσεκτικής κλινικής εξέτασης πρέπει να διακρίνεται από το παραλήρημα, την ψύχωση, την κατάθλιψη και τα αποτελέσματα των φαρμάκων.

ΣYMΠTΩMATA: Η έναρξη της κύριας άνοιας μπορεί να είναι βραδεία και να διαρκέσει μήνες ή και έτη. Τα ελλείμματα της μνήμης, η αδυναμία αφαιρετικής σκέψης, η ανεπαρκής κρίση και η θολωμένη επίγνωση και ο προσανατολισμός δεν υπάρχουν έως τα τελικά στάδια· ενδέχεται να υπάρχει κατάθλιψη, ταραχή, αυπνία και παρανοϊκός ιδεασμός. Οι ασθενείς αρχίζουν να εξαρτώνται από άλλους στη καθημερινή τους ζωή και τυπικά πεθαίνουν από επιπλοκές της καθήλωσης στο τελικό στάδιο.

AΓΠOΛOΠA: Η άνοια μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολλών ασθενειών, μεταξύ των οποίων το AIDS, ο χρόνιος αλκοολισμός, η νόσος Alzheimer, η έλλειψη βιταμίνης Β12, δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, εγκεφαλική ανοξία, υποθυρεοειδισμός, υποσκληρίδιο αιμάτωμα, πολλαπλά εγκεφαλικά έμφρακτα και άλλες.

ANTIMETΩΠIΣH: Ορισμένοι ασθενείς έχουν κάποιο περιορισμένο όφελος όταν ακολουθούν αγωγή με δονεπεζίλη, τακρίνη ή με γκίγκο δίλοβος.

Ετυμολογία

[Λατ. dementare, καθιστώ κάποιον τρελό]

Υπώνυμος όρος

AIDS-dementia complex
alcoholic dementia
apoplectic dementia
dialysis dementia
epileptic dementia
frontotemporal dementia
Heller dementia
multi-infarct dementia
dementia paralytica
postfebrile dementia
presenile dementia
primary dementia
dementia pugilistica
semantic dementia
senile dementia of the Alzheimers type
syphilitic dementia
toxic dementia
vascular dementia