Αγγλικός όρος

sleep apnea

Ορισμός

H παροδική διακοπή της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτή η κοινή διαταραχή, η οποία επηρεάζει περίπου το 10% των μεσήλικων ανδρών στις HΠΑ και περίπου το 5% των μεσήλικων γυναικών, ταξινομείται ανάλογα με τον εμπλεκόμενο μηχανισμό και με το αν σχετίζεται ή όχι με υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στην αποφρακτική άπνοια ύπνου, παρατηρούνται έντονες αναπνευστικές προσπάθειες κατά τη διάρκεια του ύπνου αλλά η ροή του αέρα προς και από τους αεραγωγούς παρεμποδίζεται από την απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών. Οι ασθενείς με αποφρακτική άπνοια ύπνου, είναι συνήθως μεσήλικες, παχύσαρκοι άνδρες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του ύπνου βγάζουν δυνατούς ήχους, μυχθισμού, ροχαλητού και ξεφυσημάτων. Αντίθετα, η κεντρική άπνοια ύπνου χαρακτηρίζεται από απουσία δραστηριότητας των αναπνευστικών μυών. Οι ασθενείς με κεντρική άπνοια ύπνου ενδέχεται να παρουσιάσουν υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά απουσιάζουν οι μυχθισμοί και τα ξεφυσήματα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Περιστασιακά αναπτύσσονται απειλητικές για τη ζωή κεντρικές άπνοιες ως συνέπεια εγκεφαλικών επεισοδίων.

H μικτή άπνοια ξεκινά με απουσία αναπνευστικής προσπάθειας, η οποία ακολουθείται από απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών. Οποτεδήποτε παρατείνονται οι άπνοιες, ελαττώνεται η οξυγόνωση και αυξάνονται τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα. Οι ασθενείς αφυπνίζονται τακτικά κατά τη διάρκεια της νύχτας ή παρουσιάζουν διακεκομμένη δομή του ύπνου. Κατά το πρωί πολλοί ασθενείς παραπονούνται για κεφαλαλγίες, αδυναμία, νωθρότητα, ή μη ικανοποιητική νυχτερινή ανάπαυση. Επιπρόσθετα, αυτά τα άτομα παρουσιάζουν συχνά υπέρταση, αρρυθμίες, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, και σημεία ή συμπτώματα ανεπάρκειας της δεξιάς καρδιάς. Παρότι αυτά τα ευρήματα μπορεί να υποστηρίζουν τη διάγνωση, απαιτούνται επίσημες μελέτες στο εργαστήριο για την τεκμηρίωση της διαταραχής και τη μέτρηση των επιδράσεων της άπνοιας στην οξυγόνωση και σε άλλες φυσικές παραμέτρους.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Οι σύντροφοι ασθενών με άπνοια είναι οι πρώτοι που αντιλαμβάνονται τη διαταραγμένη αναπνοή του ασθενούς κατά τη διάρκεια του ύπνου. Περιστασιακά οι ασθενείς απευθύνονται στους οικογενειακούς γιατρούς τους λόγω υπερβολικής υπνηλίας: μπορεί να αναφέρουν ότι τους παίρνει ο ύπνος κατά τη διάρκεια της ημέρας σε ασυνήθεις περιστάσεις (π.χ. στα φανάρια ή οποτεδήποτε κάθονται μέσα σε ένα ήσυχο δωμάτιο).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Π βέλτιστη θεραπεία της αποφρακτικής άπνοιας είναι η υποστήριξη της αναπνοής με συνεχή θετική πίεση αεραγωγών (CRAP), εάν ο ασθενής δεν μπορεί να διορθώσει την κατάσταση χάνοντας βάρος. Π CRAP παρέχει μία συνεχή ροή, η οποία διατηρεί ανοικτούς τους αεραγωγούς κατά τη διάρκεια του ύπνου. Π υπερώια απόφραξη, εύρημα σε μικρό αριθμό ασθενών, μπορεί να διορθωθεί χειρουργικά. Π μεδροξυπρογεστε-ρόνη μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματική από την CRAP.

Συνώνυμο

obstructive sleep apnea

Κύριος όρος

sleep