Αγγλικός όρος

insect bite

Ορισμός

Τραυματισμός, κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα λύση του δέρματος από ένα έντομο, δημιουργώντας εκδορές, νυγμούς και σχισίματα. Τα δήγματα εντόμων προκαλούν περισσότερους θανάτους από ότι τα δήγματα φιδιών. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τις καταγραφές για μεμονωμένα έντομα.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η αντίδραση ενός προηγουμένως ευαισθητοποιημένου ατόμου αποτελεί εν δυνάμει απειλητική για τη ζωή επείγουσα κατάσταση, η οποία χρήζει άμεσης και αποτελεσματικής θεραπείας. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κνίδωση, κνησμό και οίδημα, σε περιοχή διαφορετική από αυτή του δήγματος, σφίξιμο στο θώρακα, βραχνάδα, οίδημα της γλώσσας, ζάλη ή υπόταση, απώλεια συνείδησης και καρδιακή ανακοπή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕ!ΕΣ: Αν το τραύμα εγείρει την υποψία ότι περιέχει δηλητήριο και αφορά ένα από τα άκρα, εφαρμόζεται σφιχτός επίδεσμος, ώστε να αποτραπεί η επιστροφή φλεβικού αίματος προς την καρδιά. Το τραύμα πλένεται εξονυχιστικά με αλατού-χο διάλυμα και εφαρμόζεται στεγνή αποστειρωμένη γάζα. Μπορεί να χρειαστεί θεραπεία για σοκ. Μερικά δήγματα εντόμων περιέχουν ένα οξύ, που μοιάζει με το μυρμηκικό οξύ και συνεπώς ανακουφίζονται από την τοπική εφαρμογή αλκαλικών ουσιών, όπως αμμωνία ή αλοιφή μαγειρικής σόδας. Για το έντονο άλγος μπορεί να χρειαστεί η έγχυση τοπικού αναισθητικού. Για το γενικευμένο άλγος ενδέχεται να χρειαστεί συστηματική χορήγηση φαρμάκων.

Τα άτομα που εμφάνισαν αλλεργική αντίδραση σε δήγμα εντόμου μπορεί να ωφεληθούν από τη θεραπεία απευαισθητοποίησης. Αυτή η θεραπεία αφορά στη χορήγηση πολύ μικρών ποσοτήτων δηλητηρίου του εντόμου για πολλές εβδομάδες, μέχρι να αναπτυχθεί ανοσία. Στη συνέχεια, η ανοσία διατηρείται από περιοδικές, ενισχυτικές δόσεις του δηλητηρίου.

Τα άτομα που έχουν ιστορικό αναφυλακτικής αντίδρασης σε δήγματα εντόμων, θα πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση στα έντομα με τη χρήση προστατευτικού ρουχισμού, γαντιών και παπουτσιών. Τα καλλυντικά, τα αρώματα και τα σπρέι μαλλιών θα πρέπει να αποφεύγονται, διότι έλκουν μερικά έντομα, όπως και τα έντονα χρωματιστά και λευκά ρούχα. Επειδή οι τροφές και οι οσμές έλκουν τα έντομα, θα πρέπει να δοθεί προσοχή κατά το μαγείρεμα και το φαγητό στην ύπαιθρο.