Αγγλικός όρος

sputum specimen

Ορισμός

Δείγμα πτυέλων από τους πνεύμονες, το οποίο αποχρέμπτεται μέσω του στόματος, για την ταυτοποίηση μικροοργανισμών υπεύθυνων για πνευμονικές λοιμώξεις ή για την ταυτοποίηση καρκίνων του πνεύμονα και/ή επαγγελματικών πνευμονικών νοσημάτων.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Η διαδικασία εξηγείται στον ασθενή. Ο ασθενής πρέπει να βουρτσίσει τα δόντια του και να ξεπλύνει το στόμα του ώστε να απομακρύνει σωματίδια τροφής. Ενθαρρύνεται η βαθιά αναπνοή. Χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο συλλέκτη, ο ασθενής καθοδηγείται στη συλλογή δείγματος νωρίς το πρωί, πριν από τη λήψη τροφής ή υγρών εάν είναι δυνατό. Η νοσηλεύτρια ή ο πνευμονολόγος εξετάζει το δείγμα ώστε να διακρίνει το πτύελο από τη σίελο καταγράφοντας τα χαρακτηριστικά (χρώμα, ιξώδες, οσμή) και τον όγκο, την ημερομηνία και ώρα που το δείγμα κατέφθασε στο εργαστήριο καθώς και το λόγο της δειγματοληψίας. Εάν ο ασθενής δεν μπορεί να παράγει δείγμα, ο πνευμονολόγος μπορεί να χρησιμοποιήσει επαγωγικές τεχνικές, όπως θερμασμένο αερόλυμα ακολουθούμενο από όρθια παροχέτευση και ανάκρουση του θώρακα. Ο αεραγωγός μπορεί να αναρροφάται με παγίδα πτυέλου συνδεδεμένη με καθετήρα αναρρόφησης σε διασωληνωμένο ασθενή. Το δείγμα πρέπει να αποσταλεί στο εργαστήριο αμέσως. Όλα τα δείγματα πτυέλων πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μολυσματικά μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Χρησιμοποιούνται οι απαραίτητες διαδικασίες απομόνωσης κατά το χειρισμό δειγμάτων.

Κύριος όρος

sputum