Αγγλικός όρος

skin

Ορισμός

Το όργανο το οποίο σχηματίζει την εξωτερική επιφάνεια του σώματος. Προστατεύει το σώμα έναντι λοιμώξεων, αφυδάτωσης, και θερμοκρασιακών μεταβολών, παρέχει αισθητηριακή πληροφορία σχετικά με το περιβάλλον, συνθέτει βιταμίνη D και απεκκρίνει άλατα και μικρές ποσότητες ουρίας.

Το δέρμα αποτελείται από δύο μείζονες υποδιαιρέσεις: την επιδερμίδα και τη δερμίδα.

Ανάλογα με την τοποθεσία του και την τοπική λειτουργία του, το δέρμα ποικίλει ως προς το πάχος, την αντοχή, την παρουσία τριχών, νυχιών, ή αδένων, το χρώμα, την αγγείωση, τη νεύρωση και την κερατινοποίηση. Το δέρμα μπορεί να ταξινομηθεί ως λεπτό και τριχωτό ή παχύ και άτριχο (σπανό). Το λεπτό τριχωτό δέρμα καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό του σώματος. Το λείο, άτριχο δέρμα καλύπτει την επιφάνεια των παλαμών των χεριών, των πελμάτων των ποδιών και των καμπτήριων επιφανειών των δακτύλων.

Ετυμολογία

[Old Norse skin]

Υπώνυμος όρος

alligator skin
artificial skin
bronzed skin
deciduous skin
elastic skin
foreign bodies in the skin
glabrous skin
glossy skin
hidebound skin
human skin equivalent
loose skin
parchment skin
photoaged skin
photodamaged skin
piebald skin
scarf skin
sun-damaged skin
tissue-engineered skin
true skin