Αγγλικός όρος

dextrin

Ορισμός

Υδατάνθρακας που αποτελεί ένα ενδιάμεσο προϊόν στη διάσπαση του αμύλου κατά την πέψη. Η περαιτέρω δράση από αμυλάσες πέπτουν την δεξτρίνη σε μαλτόζη. Είναι υδατάνθρακας του χημικού τύπου (C6H10O5)11

Ετυμολογία

[Λατ. dexter, δεξιά]