Αγγλικός όρος

Declaration of Hawaii

Ορισμός

Κατευθυντήριες οδηγίες ηθικής και πρακτικής από την Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία για την παγκόσμια πρακτική της ψυχιατρικής. Ορίζει την ψυχιατρική ως την ιατρική αντιμετώπιση των ψυχιατρικών διαταραχών, απαιτεί τη διατήρηση και τη χρήση της τρέχουσας ιατρικής γνώσης, περιγράφει τις παραμέτρους της σχέσης θεραπευτή-ασθενούς και την ανάγκη περιφρούρησης των δικαιωμάτων ενός αδύναμου ή ανίκανου να αποφασίσει ατόμου. Οι εκτιμήσεις πρέπει να επιτελούνται με πλήρη γνώση από το άτομο που βρίσκεται υπό εκτίμηση, ενώ η πορεία της θεραπευτικής παρέμβασης να είναι εμπιστευτική. Η έρευνα πρέπει να διεξάγεται υπό την επίβλεψη μιας επιτροπής ηθικής και να τηρούνται οι καθιερωμένοι κανόνες για την έρευνα από άτομα που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για αυτή.