Αγγλικός όρος

intermittent claudication

Ορισμός

Κράμπα ή πόνος των μυών των ποδιών, ο οποίος επέρχεται μετά από προβλεπόμενη διάρκεια βάδισης (ή άλλη μορφή άσκησης) και ανακουφίζεται μετά από ανάπαυση. Αυτό το σύμπτωμα είναι δείκτης περιφερικής αγγειοπάθειας της αορτολα-γονίου, μηριαίας ή ιγνυακής αρτηρίας. Μπορεί να εμφανισθεί σε ασθενείς με διάχυτη αθηροσκλήρωση, για παράδειγμα, με αρτηριακή ανεπάρκεια στη στεφανιαία ή καρωτιδική κυκλοφορία, όπως επίσης και στα κάτω άκρα.

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: Ο ασθενής έχει συχνά λεπτό και λείο δέρμα επάνω από τις περιοχές του μέλους με ελαττωμένη κυκλοφορία. Μπορεί επίσης να παρουσιάζονται ελαττωμένοι σφυγμοί και φυσήματα (ακροάσιμη κυκλοφορία αίματος μέσα από μερικώς αποφραγμένες αρτηρίες).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Σε ασθενείς με παρόμοιο ιστορικό, μετράται η πίεση του αίματος στο πάσχον μέλος και διαιρείται δια της πίεσης του αίματος του βραχίονα στην ίδια πλευρά του σώματος. Αυτός ο λόγος καλείται σφυροβραχιόνιος δείκτης (ΑΒΙ). Ασθενείς με σημαντική περιφερειακή αγγειοπάθεια έχουν ΑΒΙ μικρότερο του 85%. Εάν σχεδιάζεται χειρουργική επέμβαση για τον ασθενή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αγγειογραφία για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των ανατομικών αλλοιώσεων.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Οι πάσχοντες, ενθαρρύνονται να ξεκινήσουν πρόγραμμα τακτικής άσκησης, προσπαθώντας να μεγιστοποιήσουν την παράπλευρη κυκλοφορία αίματος στα πόδια. Η από του στόματος πεντοξυφυλλίνη βελτιώνει την απόσταση στην οποία μπορούν να βαδίσουν οι ασθενείς χωρίς να αισθανθούν πόνο. Για έντονα περιοριστική χωλότητα, οι ασθενείς μπορεί να χρειασθούν αγγειοπλαστική ή χειρουργική αρτηριακή παράκαμψη ώστε να ανοίξουν ή να προσπελασθούν αντίστοιχα οι αποφραγμένες αρτηρίες.