Αγγλικός όρος

interstitial cystitis

Ορισμός

Χρόνια, επώδυνη φλεγμονώδης πάθηση της ουροδόχου κύστης, η αιτιολογία της οποίας είναι συχνά απροσδιόριστη. Ορισμένες φορές συμβαίνει λόγω της έκθεσης σε φάρμακα όπως σε κυκολφωσφαμί-διο ή σιπροφλοξασίνη, αλλά πιο συχνά είναι ιδιοπαθής.

Συχνότερα, η νόσος παρατηρείται σε γυναίκες ηλικίας μεταξύ των 30 και 70 ετών. Η ασθένεια δεν είναι απειλητική γιατη ζωή, αλλά ο πόνος μπορεί να κάνει τη ζωή του ασθενούς ανυπόφορη. Τα πλέον κοινά συμπτώματα είναι η συχνοουρία, η νυκτουρία και ο υπερηβικός πόνος κατά την πλήρωση της ουροδόχου κύστης. Δεν υπάρχει θεραπευτική ιατρική αγωγή, αλλά η υδραυλική διάταση της ουροδόχου κύστης, οι ενδοκυστικές εγχύσεις, η διαδερμική ηλεκτρική νευρική διέγερση και τα αντικαταθλιπτικά, άπως επίσης καιποικιλία εναλλακτικών φαρμάκων, έχουν δοκιμασθεί με ποικίλο βαθμό επιτυχίας. Ορισμένοι ασθενείς αντιμετωπίζονται με επεμβάσεις εκτροπής των ούρων ή κυστεκτομή. Εάν τα ανωτέρω αποτύχουν, το τρικυκλικό αντικαταθλιπτικό αμι-τρυπτιλίνη, έχει αποδειχθεί ωφέλιμο. Η διαδερμική ηλεκτρική νευρική διέγερση και η ενδοκυστική έν-σταξη ηπαρίνης έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί.

Κύριος όρος

cystitis