Αγγλικός όρος

pulmonary intersitial emphysema

Ορισμός

Η παρουσία αέρα στο συνδετικό ιστό του πνεύμονα, που παρατηρείται π.χ. στα νεογνά που λαμβάνουν μηχανικό αερισμό με υψηλη πίεση. Η κατάσταση αυτη μπορεί να προκαλέσει ανεπαρκή οξυγόνωση και κυστικη βλάβη του πνεύμονα.

Συντομογραφία

ΣΥΝΤΜ.: PIE.

Κύριος όρος

emphysema