Αγγλικός όρος

lead poisoning

Ορισμός

Λήψη από του στόματος ή εισπνοή ουσιών που περιέχουν μόλυβδο. Τα συμπτώματα της οξείας δηλητηρίασης περιλαμβάνουν τη μεταλλική γεύση, τα εγκαύματα στον φάρυγγα και λάρυγγα και αργότερα κοιλιακά άλγη και κατάπτωση. Η χρόνια δηλητηρίαση από μόλυβδο χαρακτηρίζεται από ανορεξία, ναυτία, υπερβολική σιελόρροια, αναιμία, την ανάπτυξη της γράμμωσης μόλυβδου στα ούλα, τα κοιλιακά άλγη, τις μυϊκές κράμπες, την νεφρική ανεπάρκεια, την εγκεφαλοπάθεια, τους σπασμούς, τις δυσχέρειες μάθησης και τις αρθραλγίες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Οι σπασμοί θεραπεύονται με διαζεπάμη. Διατηρείται το ισοζύγιο υγρών και ηλεκτρολυτών. Το εγκεφαλικό οίδημα αντιμετωπίζεται με μανιτόλη και δεξαμεθαζόνη. Προσδιορίζεται το επίπεδο μολύβδου στο αίμα. Αν είναι πάνω από 50-60 mg/dl, ο μόλυβδος απομακρύνεται από το σώμα με μια χηλική ουσία (π.χ. δινιτρικό ασβέστιο, διμερκαπρόλη, D-πενικιλλαμίνη ή σουκιμέρη). Η σουκιμέρη έχει το πλεονέκτημα ότι είναι δραστική από του στόματος και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη θεραπεία των παιδιών. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα παρακολουθείται στενά και η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται για μια εβδομάδα ή περισσότερο ή να επαναληφθεί, εάν το επίπεδο μόλυβδου αυξηθεί εκ νέου.

Κύριος όρος

poisoning