Αγγλικός όρος

narcotic poisoning

Ορισμός

Δηλητηρίαση που προκαλείται από ναρκωτικά ή υπνωτικά φάρμακα, όπως το όπιο και τα παράγωγά του.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Ο ασθενής μπορεί να νιώσει σύντομη ευφορία, η οποία ακολουθείται από λήθαργο, αναπνευστική καταστολή ή κώμα και σε περίπτωση υπερβολικής λήψης και από θάνατο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ανοικτή αναπνευστική οδός και να γίνει αερισμός. Πρέπει να χορηγηθεί αναστολέας του ναρκωτικού, όπως ναλοξόνη.

Κύριος όρος

poisoning