Αγγλικός όρος

iron poisoning

Ορισμός

Οξεία δηλητηρίαση που προκαλείται συνήθως από την τυχαία κατανάλωση (συνήθως από βρέφη ή μικρά παιδιά) σκευασμάτων που περιέχουν σίδηρο, τα οποία προορίζονται για τους ενήλικους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάθε χρόνο αναφέρονται περίπου 20.000 τυχαίες δηλητηριάσεις.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Ο ασθενής κάνει έμετο, εντός συνήθως μιας ώρας από την λήψη του σιδήρου. Μπορεί να λάβει χώρα αιματέμεση ή μέλαινα κένωση. Αν δεν αντιμετωπιστεί η δηλητηρίαση, μπορεί να υπάρξει ανησυχία, υπόταση, ταχύπνοια και κυάνωση, τα οποία εντός λίγων ωρών ακολουθούνται από κώμα και θάνατο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Θα πρέπει να γίνει πλύση ολόκληρου του εντέρου, ώστε να απομακρυνθεί ο σίδηρος από το γαστρεντερικό σύστημα. Η δέσμευση του σιδήρου στο αίμα μπορεί να επιτευχθεί με την χορήγηση δεφεριοξαμίνης.

Κύριος όρος

poisoning