Αγγλικός όρος

Quick Neurological Screening Test

Ορισμός

Τυποποιημένη εξέταση της νευρολογικής λειτουργίας για άτομα 5 ετών και άνω. Αξιολογεί διάφορες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της προσοχής, της ιοορροπίας, του προγραμματισμού των κινήσεων, του συντονισμού και της οργάνωσης των κινήσεων στο χώρο.

Συντομογραφία

QNST