Αγγλικός όρος

epsilon-aminocaproic acid

Ορισμός

Μια συνθετική ουσία που χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για την υπερβολική λήψη ορισμένων ινωδολυτικών παραγόντων. Χρησιμοποιείται επίσης για την αντιμετώπιση της υπερβολικής αιμορραγίας που οφείλεται σε αυξημένη ινωδολυτική δραστηριότητα στο αίμα.