Αγγλικός όρος

raccoon roundworm encephalitis

Ορισμός

Εγκεφαλίτιδα που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή των μηνίγγων, ηωσινοφιλία, παρατεταμένη εγκεφαλοπάθεια, αμφιβληστροειδίτιδα και καθυστερημένη ανάρρωση με έντονα νευρολογικά ελλείμματα. Μεταδίδεται στα παιδιά (η και σε άτομα άλλων ηλικιών) που τρώνε χώμα μολυσμένο με κόπρανα ρακούν.

Κύριος όρος

encephalitis