Αγγλικός όρος

egotism

Ορισμός

1. Η τάση να έχει κανείς μεγαλύτερη εκτίμηση για τον εαυτό του απ ό,τι δικαιολογείται από τα γεγονότα και να καυχάται για τις ικανότητες και τα κατορθώματά του.

2. Η υπερβολική εκτίμηση για τη σπουδαιότητα ενός ατόμου για τον εαυτό του, εγωισμός, έπαρση.