Αγγλικός όρος

ileitis

Ορισμός

Φλεγμονή του ειλεού. Το συνηθέστερο αίτιο είναι η νόσος του Crohn (περιοχική ειλεϊτιδα), μία φλεγμονώδης νόσος του εντέρου αγνώστου αιτιολογίας.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάζουν άλγος του δεξιού κάτω τεταρτημορίου της κοιλιάς, συχνά συνοδευόμενο από διάρροια, ναυτία, έμετο, απώλεια βάρους και πυρετό. Τα κόπρανα μπορεί να περιέχουν πύον, αίμα ή βλέννα.

Ετυμολογία

[" + Ελλ. -Ms, φλεγμονή]

Υπώνυμος όρος


backwash ileitis
reeional ileitis