Αγγλικός όρος

aspiration

Ορισμός

1. Εισρόφηση προς τα μέσα ή προς τα έξω. Ξένα σώματα είναι δυνατόν να εισροφηθούν μέσα στη μύτη, τον λάρυγγα ή τους πνεύμονες.
2. Απομάκρυνση υγρού από κάποια κοιλότητα μετά από αναρρόφηση με κάποια βελόνα. Σκοπός της αναρρόφησης είναι η απομάκρυνση υγρού ή αέρα από κάποια περιοχή (π.χ. πλευριτική συλλογή, πνευμοθώρακας, ασκίτης ή ένα απόστημα) ή την λήψη κάποιο δείγματος (όπως είναι αίμα από κάποια φλέβα ή υγρό από τον νωτιαίο σωλήνα).

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αναρρόφηση είναι κάποιο διάλυμα για την αντισηψία του δέρματος· τοπικό αναισθητικό· δύο βελόνες αναρρόφησης με συσκευή αναρρόφησης· ένας σωλήνας για τη συλλογή του υγρού και ένας αποστειρωμένος σωλήνα για την φύλαξη του δείγματος· αποστειρωμένοι σπόγγοι, πετσέτες και λεκάνες· αποστειρωμένα γάντια, μάσκες προσώπου και ποδιές· αποστειρωμένες λαβίδες· στολή χειρουργείου για την περίπτωση που αυτό χρειαστεί· απινιδωτής εάν προκύψει ανάγκη.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Η εισρόφηση από το αναπνευστικό μπορεί να προληφθεί εάν ο αναίσθητος ασθενής (ή οποιοσδήποτε άλλος ασθενής χωρίς στοματοφαρυγγικό αντανακλαστικό) τοποθετηθεί με το κεφάλι σε χαμηλότερη θέση από το υπόλοιπο σώμα για να προστατευτεί ο αεραγωγός του, να προληφθεί το ενδεχόμενο σιωπηλής αναγωγής και για να βοηθηθεί η απομάκρυνση της βλέννης και των εμεσμάτων· αναρρόφηση του ρινοφάρυγγα γίνεται επίσης όποτε υπάρχει ανάγκη. Η νοσηλεύτρια βοηθά την διαδικασία της αναρρόφησης παρέχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενημερώνοντας τον ασθενή σχετικά με την διαδικασία της αναρρόφησης και το πώς είναι πιθανόν να αισθανθεί και φροντίζοντας ώστε να υπογραφεί το κατάλληλο έντυπο συγκατάθεσης. Η όλη διαδικασία λαμβάνει χώρα σε χώρο ο οποίος καλύπτεται από κάποια κουρτίνα προκειμένου να διασφαλιστεί η απομόνωση, η ζεστασιά και η συναισθηματική άνεση. Συναισθηματική υποστήριξη παρέχεται σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο χειριστής υποβοηθάται κατά την λήψη και την επεξεργασία των δειγμάτων. Ο τύπος και η ποσότητα του παροχετευόμενου και αναρροφούμενου υλικού παρατηρείται και καταγράφεται. Καλύπτεται το σημείο της αναρρόφησης και παρακολουθείται η κατάσταση του ασθενούς για τυχόν εκδήλωση οποιασδήποτε επιπλοκής. Ο πνευμονολόγος είναι συχνά αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την αναρρόφηση των αυξημένων πνευμονικών εκκρίσεων. Η διαδικασία μπορεί είναι θεραπευτική για να διευκολύνει την αναπνοή ή διαγνωστική για τη συλλογή δειγμάτων πτυέλων τα οποία στη συνέχει αναλύονται για την διερεύνηση τυχόν ύπαρξης μικροβίων τα οποία μπορεί να έχουν προκαλέσει τη λοίμωξη.

Υπώνυμος όρος

fetal meconium aspiration
transbronchial needle aspiration