Αγγλικός όρος

selective serotonin reuptake inhibitor

Ορισμός

Οποιοδήποτε από την τάξη φαρμάκων, η οποία παρεμβαίνει στη μεταφορά σεροτονίνης και χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, των ιδεοψυχαναγκαστικών συμπεριφορών, των διατροφικών διαταραχών και των κοινωνικών φοβιών. Παραδείγματα τέτοιων ουσιών περιλαμβάνουν τη φλουοξετίνη (Prozac) και την παροξετίνη (Paxil).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση SSRIs στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, ενδέχεται να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας κυρίως κατά την έναρξη της θεραπείας. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος κατά τη θεραπεία παιδιών και εφήβων. Όλοι οι ασθενείς οι οποίοι ξεκινούν θεραπεία με SSRIs (συμπεριλαμβανομένου της φλουοξετίνης, της παροξετίνης και της σερτραλίνης, μεταξύ άλλων) πρέπει να παρακολουθούνται στενά για ενδείξεις αυτοκαταστροφικών προθέσεων.

Συντομογραφία

SSRI