Αγγλικός όρος

training effect

Ορισμός

Η φυσιολογική απόκριση του σώματος σε φυσιολογική επαναλαμβανόμενη άσκηση. Στα ευεργετικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται χαμηλός καρδιακός ρυθμός, χαμηλή πίεση του αίματος, μειωμένα επίπεδα χοληστερόλης του αίματος, αυξημένη μυϊκή δύναμη, καλύτερη πρόσληψη οξυγόνου και γλυκόζης από το αίμα, και βελτιωμένη διάθεση.

Κύριος όρος

training