Αγγλικός όρος

bladder irrigation

Ορισμός

Έκπλυση της ουροδόχου κύστης για την θεραπεία φλεγμονής ή λοίμωξης ή για την διατήρηση της βατότητας ενός καθετήρα. Η πλύση μπορεί να είναι διαλείπουσα ή συνεχής. Συνήθως χρησιμοποιείται φυσιολογικός ορός.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Συγκεντρώνεται ο απαραίτητος αποστειρωμένος εξοπλισμός και το κατάλληλο διάλυμα πλύσης. Εξηγείται η διαδικασία και η αναμενόμενη αίσθηση και παρέχεται συναισθηματική και φυσική ασφάλεια σκεπάζοντας τον ασθενή για την εξασφάλιση της απομόνωσης. Εισάγεται καθετήρας στην ουροδόχο κύστη σύμφωνα με το πρωτόκολλο και η τοποθέτησή του καθορίζεται από την έναρξη της ροής των ούρων. Ενσταλλάσεται ο προκαθορισμένος όγκος διαλύματος με μία σύριγγα. Ο καθετήρας πιάνεται με μία λαβίδα απολίνωσης για να επιτραπεί στο διάλυμα να παραμείνει στην κύστη για τον καθορισμένο χρόνο. Στην συνέχεια ο καθετήρας απελευθερώνεται για να επιστρέψει προς τα πίσω το διάλυμα μέσω της βαρύτητας μέσα σε ένα δοχείο συλλογής. Η πλύση επαναλαμβάνεται όσες φορές έχει καθοριστεί και σημειώνεται ο χαρακτήρας του διαλύματος που επιστρέφει από την κύστη για την παρουσία βλέννης, αίματος, ή άλλης ουσίας ορατής στην παροχέτευση. Στην συνέχεια αφαιρείται ο καθετήρας. Καταγράφεται ο χρόνος της διαδικασίας, ο τύπος και όγκος του υγρού έκπλυσης, ο τύπος και ο όγκος της επιστροφής και η αντίδραση του ασθενούς στην διαδικασία. Αν απαιτείται διαλείπουσα ή συνεχής έκπλυση, η νοσηλεύτρια τοποθετεί έναν καθετήρα τριών αυλών, στον οποίο ο πρώτος αυλός οδηγεί στο μπαλόνι διάτασης, ο δεύτερος είναι για την ενστάλλαξη του υγρού έκπλυσης και ο τρίτος αποτελεί μία δίοδο σε ένα κλειστό κύκλωμα παροχέτευσης.

Κύριος όρος

irrigation