Αγγλικός όρος

adrenalectomy

Ορισμός

Eκτομή ενός ή και των δύο επινεφριδίων.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Παρακολουθούνται τακτικά τα ζωτικά σημεία, η κεντρική φλεβική πίεση και η αποβολή ούρων. Ο ασθενής ελέγχεται κάθε ώρα για το πρώτο 24ωρο για τυχόν σημεία μειωμένης δραστηριότητας του φλοιού των επινεφριδίων· σημαντικές αλλαγές θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα στον χειρουργό. Συμπληρωματικά γλυκοκορτικοστεροειδή IV χορηγούνται όταν ενδείκνυται. Ο ασθενής επίσης παρακολουθείται για πρώιμες ενδείξεις καταπληξίας ή λοίμωξης και για τυχόν μεταβολές των επιπέδων της γλυκόζης και των ηλεκτρολυτών στο αίμα. Για την αντιμετώπιση της καταπληξίας, χορηγούνται στον ασθενή ενδοφλεβίως υγρά και αγγειοσυσταλτικά κάθε 3 έως 5 λεπτά στις δόσεις που ενδείκνυνται. Επίσης, εάν υπάρξει κάποια πρόσθετη στρεσσογόνος κατάσταση (π.χ. λοίμωξη), απαιτείται χορήγηση αυξημένων ποσοτήτων στεροειδών για να ικανοποιηθούν οι αυξημένες μεταβολικές ανάγκες. Χορηγούνται άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των αναλγητικών, στις δόσεις που ενδείκνυνται, και εξετάζεται η ανταπόκριση του ασθενούς στη συγκεκριμένη θεραπεία. Το δωμάτιο που μένει ο ασθενής θα πρέπει να διατηρείται δροσερό και θα πρέπει να αλλάζονται τα ρούχα και τα κλινοσκεπάσματα του ασθενούς εάν ιδρώνει πολύ (μια παρενέργεια της επέμβασης στα επινεφρίδια). Ο ασθενής εκτιμάται για τυχόν διάταση της κοιλίας του και εμφάνιση εντερικών ήχων. Θα πρέπει όσο είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθεί το σωματικό και ψυχολογικό στρες. Η φαρμακευτική αγωγή είναι δυνατόν να σταματήσει μετά από μερικούς μήνες έως ένα χρόνο μετά από ετερόπλευρη επινεφριδεκτομή, αλλά θα απαιτηθεί εφ' όρου ζωής θεραπεία υποκατάστασης μετά από αμφοτερόπλευρη επινεφριδεκτομή. Ο ασθενής θα πρέπει να εκπαιδευθεί ώστε να αναγνωρίζει τα σημεία της επινεφριδιακής ανεπάρκειας, να γνωρίζει ότι η αιφνίδια διακοπή των στεροειδών μπορεί να προκαλέσει επινεφριδιακή κρίση και ότι θα απαιτηθεί συνεχής ιατρική παρακολούθηση έτσι ώστε να ρυθμίζεται η δοσολογία των στεροειδών σε περίπτωση κάποιας στρεσσογόνου κατάστασης ή κάποιας ασθένειας. Οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν τα δύο τρίτα της ημερήσιας δόσης των στεροειδών το πρωί και το ένα τρίτο το βράδυ, ώστε να επιτευχθούν ημερήσιες διακυμάνσεις της συγκέντρωσης των στεροειδών παρόμοιες με τις φυσιολογικές διακυμάνσεις. επίσης, θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται τα γεύματα ή να χορηγηθούν αντιόξινα για να μειωθεί ο γαστρικός ερεθισμός. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται οι ασθενείς σχετικά με τις παρενέργειες των στεροειδών (αύξηση βάρους, ακμή, κεφαλαλγίες, διαβήτης και οστεοπόρωση).

Ετυμολογία

[Λατ. ad, προς + ren, νεφρός + Ελλ. ektome, εκτομή]