Αγγλικός όρος

elliptocyte

Ορισμός

To ερυθροκύτταρο με ελλειπτικό ή ωοειδές σχήμα. Περίπου το 11-15% των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι ωοειδη φυσιολογικώς, στην αναιμία όμως και στην κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση, το ποσοστό αυτό αυξάνεται μεταξύ 25 και 100%. Στα πτηνά, στα ερπετά και σε μερικά άλλα ζώα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι φυσιολογικώς ελλειπτικά.