Αγγλικός όρος

confidentiality

Ορισμός

Η διατήρηση μυστικότητας, με το να μη μοιράζονται και να μην κοινοποιούνται σε τρίτο πρόσωπο απόρρητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες. Η γνώση του ασθενούς ότι μπορεί να συζητά ευαίσθητα θέματα με τους ιατρικούς επαγγελματίες είναι απαραίτητη για την επιτυχή, επιμελή και αποτελεσματική διάγνωση και θεραπεία. Τα θέματα τα οποία συζητιούνται εμπιστευτικά, με την εξαίρεση σπανίων περιπτώσεων, όταν η πληροφορία θέτει σε προφανή κίνδυνο στην υγεία και ακεραιότητα άλλου ατόμου, ή σε περιπτώσεις στις οποίες διακυβεύεται η δημόσια υγεία αποκρύπτοντας την πληροφορία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ανήθικο και παράνομο να μην κοινοποιηθεί η πληροφορία.