Αγγλικός όρος

trust

Ορισμός

Στις σχέσεις μεταξύ των απασχολούμενων στην ιατρική περίθαλψη και των ασθενών, η εμπιστοσύνη και από τις δύο ομάδες στην ακεραιότητα και σοβαρότητα του άλλου, και η εμπιστοσύνη του ασθενούς στην ικανότητα και την καλή θέληση του απασχολούμενου στην ιατρική περίθαλψη. Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη στην σχέση μεταξύ ασθενών και αυτούς που παρέχουν ιατρική φροντίδα.