Αγγλικός όρος

embolotherapy

Ορισμός

Η χρήση οποιουδήποτε είδους εμβολικού υλικού (αυτόλογος θρόμβος, τμημα μυός η ξένο σώμα) για τη θεραπευτική απόφραξη ενός αιμοφόρου αγγείου. Η τεχνική αυτη χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της αιμορραγίας, τη σύγκλιση συριγγίων η αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών, την απαγγείωση οργάνων και τη μείωση των όγκων η της κιρσοκήλης. Σε γενικές γραμμές, τοποθετείται ένας καθετήρας διαμέσου του αγγειακού δικτύου στην έκφυση του αγγείου που πρόκειται να αποκλειστεί και εγχέεται ένας εμβολογόνος παράγοντας υπό ακτινογραφική παρακολούθηση