Αγγλικός όρος

twin-twin transfusion

Ορισμός

Επιπλοκή μονοχοριονικών πολλαπλών κυήσεων, κατά τις οποίες το ένα έμβρυο λαμβάνει περισσότερη αιματική ροή από τον πλακούντα από το άλλο. Η διάγνωση γίνεται με εμβρυϊκή υπερηχογραφία: ο αμνιακός σάκος του ενός εμβρύου έχει πολλά πολυϋδράμνια (υπερβολικό αμνιακό υγρό), ενώ ο σάκος του άλλου εμβρύου έχει ολιγοϋδράμνια (ανεπαρκές αμνιακό υγρό). Ο θάνατος ενός εκ των δύο διδύμων θα επέλθει χωρίς παρέμβαση. Οι θεραπείες περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες αμνιοπαρακεντήσεις, θεραπεία λέιζερ για την αποτροπή ανταλλαγής αίματος μεταξύ των διδύμων ή ενδομήτρια εγχείρηση.

Συνώνυμο

feto-fetal transfusion

Κύριος όρος

transfusion