Αγγλικός όρος

interstitial cell

Ορισμός

Ένα από τα πολλά κύτταρα που ανευρίσκονται στον συνδετικό ιστό της ωοθήκης, των σπερματοφόρων σωληναρίων των όρχεων και στο μυελό και φλοιό του νεφρού. Τα κύτταρα στους όρχεις και στις ωοθήκες παράγουν ορμόνες, όπως η τεστοστερόνη και τα οιστρογόνα.

Κύριος όρος

cell