Αγγλικός όρος

intra-aortic balloon counterpulsation

Ορισμός

Η χρήση ενός μπαλονιού το οποίο είναι συνδεδεμένο με έναν καθετήρα που εισέρχεται μέσω της μηριαίας αρτηρίας στην ανιούσα αορτή για να παράγει εναλλακτικά διόγκωση και αποσυμπίεση στην διάρκεια της διαστολής και συστολής, αντίστοιχα. Αυτό ελαττώνει την αντίσταση της ροής του αίματος στην αορτή κατά την συστολή και την αυξάνει στην διάρκεια της διαστολής. Αποτέλεσμα είναι η ελάττωση του έργου της καρδιάς και η αύξηση της ροής του αίματος στις στεφανιαίες αρτηρίες. Το μπαλόνι διατείνεται με ήλιο. Το IABC χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της καρδιογενούς καταπληξίας.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Προετοιμασία του ασθενούς: Εάν ο χρόνος το επιτρέπει, η νοσηλεύτρια εξηγεί στον ασθενή πως ο καρδιολόγος θα τοποθετήσει έναν ειδικό καθετήρα μέσα στην αορτή για να βοηθήσει την καρδιά να λειτουργήσει ευκολότερα, και του παρέχει ειδικές πληροφορίες για την διαδικασία και για το αίσθημα στην διάρκεια της διαδικασίας. Η νοσηλεύτρια εξηγεί πως ο καθετήρας θα συνδεθεί με μία μεγάλη κονσόλα δίπλα από το κρεβάτι η οποία διαθέτει ένα σύστημα συναγερμού και πως κάποια νοσηλεύτρια θα απαντά έγκαιρα σε κάθε συναγερμό. Η νοσηλεύτρια εξηγεί πως φυσιολογικά η κονσόλα κάνει έναν ήχο αντλίας, και βεβαιώνεται πως ο ασθενής αντιλαμβάνεται πως αυτό δεν σημαίνει πως η καρδιά του δεν λειτουργεί. Εξηγεί επίσης πως λόγω του καθετήρα ο ασθενής δεν θα μπορεί να καθίσει, να λυγίσει το γόνατο ή να εκτείνει τον μηρό περισσότερο από 30ο μοίρες. Εξηγεί πως ο ασθενής θα συνεχίσει τη καρδιολογική παρακολούθηση, και πως θα έχει τοποθετημένη μία κεντρική γραμμή (καθετήρας πνευμονικής αρτηρίας), μία αρτηριακή γραμμή, και μία περιφερική ενδοφλέβια γραμμή. Αν η διαδικασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον θάλαμο, η νοσηλεύτρια προετοιμάζει τον απαραίτητο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός χειρουργικού δίσκου για εισαγωγή διαδερμικού καθετήρα, διάλυμα ηπαρίνης, φυσιολογικό ορό, τον IABC καθετήρα και την κονσόλα της αντλίας. Προετοιμάζει το σημείο εισόδου του καθετήρα στον μηρό σύμφωνα με το πρωτόκολλο, εξακριβώνει πως έχει ληφθεί μία υπογεγραμμένη πληροφορημένη συγκατάθεση για την διαδικασία και παρέχει στον ασθενή συναισθηματική υποστήριξη στην διάρκεια της επέμβασης.

Παρακολούθηση και μετέπειτα φροντίδα: Ακολουθώντας το πρωτόκολλο ή τις οδηγίες του γιατρού, η νοσηλεύτρια ρυθμίζει την κονσόλα στον ρυθμό διόγκωσης και αποσυμπίεσης του μπαλονιού ανάλογα με το ηλεκτροκαρδιογράφημα ή την αρτηριακή κυματομορφή. (Αν ο ασθενής δεν έχει ενδογενή ρυθμό, η αντλία μπορεί να καθορίσει ένα δικό της ρυθμό). Η νοσηλεύτρια χρησιμοποιεί αυστηρά άσηπτη τεχνική στην φροντίδα του σημείου εισόδου του καθετήρα και των συνδέσεών του και επιθεωρεί συχνά το σημείο για αιμορραγία ή φλεγμονή. Αν παρουσιαστεί αιμορραγία στο σημείο εισόδου, η νοσηλεύτρια εφαρμόζει άμεση πίεση στο σημείο και ενημερώνει τον καρδιολόγο. Η νοσηλεύτρια κρατά το καθετηριασμένο άκρο σε σωστή ευθυγράμμιση με το σώμα και εμποδίζει την κάμψη του ισχίου. Διατηρεί ανυψωμένη την κεφαλή όχι περισσότερο από 30° μοίρες προκειμένου να αποφευχθεί η προς τα επάνω κίνηση του καθετήρα και απόφραξη της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας. Αν το μπαλόνι φράξει την αρτηρία, η νοσηλεύτρια αναμένει ελαττωμένο αρτηριακό σφυγμό στην αριστερή κερκιδική και αναφερόμενη ζάλη από τον ασθενή. (Λανθασμένη τοποθέτηση του μπαλονιού ίσως να φράξει τη νεφρική αρτηρία, προκαλώντας λαγόνιο άλγος και αιφνίδια διακοπή της παροχής ούρων.) Επίσης η νοσηλεύτρια εκτιμά περιοδικά τις περιφερικές σφύξεις, και ελέγχει το χρώμα, την θερμοκρασία και την τριχοειδική πλήρωση των άκρων του ασθενούς. Εκτιμά την θερμότητα, το χρώμα και τις σφύξεις του καθετηριασμένου ποδιού και την ικανότητα του ασθενούς να κινήσει τα δάκτυλα του ποδιού ανά διαστήματα 30 λεπτών για τις πρώτες 4 ώρες μετά τον καθετηριασμό, και ανά ώρα στην διάρκεια της διαδικασίας. ( Συχνά, η αρτηριακή ροή του εμπλεκόμενου ποδιού ελαττώνεται στην διάρκεια της εισαγωγής, αλλά ο παλμός πρέπει να δυναμώνει όταν ξεκινήσει η αντλία).

Αν ο ασθενής λαμβάνει ηπαρίνη ή χαμηλού μοριακού βάρους δεξτράνη για αποτροπή θρόμβωσης, η νοσηλεύτρια πρέπει να γνωρίζει πως είναι ακόμη σε κίνδυνο για σχηματισμό θρόμβων και να παρατηρεί για τέτοιες ενδείξεις όπως αιφνίδια εξασθένηση των σφύξεων στα πόδια, άλγος και απώλεια κινητικότητας ή αισθητικότητας. Η νοσηλεύτρια διατηρεί επίσης την απαραίτητη ενυδάτωση για να βοηθήσει στην αποτροπή του σχηματισμού θρόμβου. Όπως περιγράφεται, η νοσηλεύτρια εφαρμόζει τις αντιεμβολικές κάλτσες (ή κάλτσες που πάλλονται με τον αέρα) Ενθαρρύνει τις ενεργές ασκήσεις κινήσεων ανά δύο ώρες των άνω άκρων, του μη καθετηριασμένου ποδιού και του αστραγάλου του καθετηριασμένου ποδιού.

Ένας συναγερμός στην κονσόλα μπορεί να ανιχνεύει διαρροές αερίου από κατεστραμμένο ή σχισμένο μπαλόνι. Αν ακουστεί ο συναγερμός ή αν η νοσηλεύτρια παρατηρήσει αίμα στον καθετήρα, πρέπει να κλείσει την κονσόλα της αντλίας και να τοποθετήσει άμεσα τον ασθενή σε θέση Trendelenbourg (ανάρροπη) για την αποτροπή της εμβολής αέρα στον εγκέφαλο, και μετά να ειδοποιήσει τον καρδιολόγο.

Όταν τα σημεία και τα συμπτώματα της αριστερής κοιλιακής ανεπάρκειας έχουν ελαττωθεί, και ο ασθενής χρειάζεται ελάχιστη μόνο φαρμακευτική υποστήριξη, πρέπει τότε σταδιακά να απογαλακτιστεί από το IABC. Για την διακοπή του IABC, ο καρδιολόγος ή κάποιος αρμόδιος θα ξεφουσκώσει το μπαλόνι, θα κόψει τα ράμματα και θα απομακρύνει τον καθετήρα αφήνοντας το σημείο να αιμορραγήσει για 5 δευτερόλεπτα ώστε να απομακρυνθούν οι θρόμβοι. Τότε η νοσηλεύτρια εφαρμόζει άμεση πίεση ανάλογα, και στην συνέχεια τοποθετείται πιεστικό ταμπονάρισμα. Η νοσηλεύτρια αξιολογεί το σημείο για αιμορραγία και για σχηματισμό αιματώματος ανά ώρα για τις επόμενες 4 ώρες.

Συντομογραφία

IABC

Συνώνυμο

intra-aortic balloon pump