Αγγλικός όρος

enuresis

Ορισμός

Η ακούσια αποβολή ούρων μετά την ηλικία κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αποκτηθεί ο έλεγχος της κύστης. Στα παιδιά, ο εκούσιος έλεγχος της ούρησης έχει αποκτηθεί μέχρι την ηλικία των 5 ετών. Παρόλα αυτά, η νυχτερινή ενούρηση παρατηρείται στο 10% των κατά τα άλλα υγιών παιδιών ηλικίας 5 ετών και στο 1% των παιδιών ηλικίας 15 ετών. Η ενούρηση είναι ελαφρά συχνότερη στα αγόρια απ' ό,τι στα κορίτσια και εμφανίζεται πιο συχνά στα πρωτότοκα παιδιά. Η κατάσταση αυτή εμφανίζει μια σαφή οικογενή τάση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιμιπραμίνη δε συνιστάται σε παιδιά μικρότερα των 6 ετών. Πρέπει να διενεργούνται εξετάσεις γενικής αίματος τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια της θεραπείας για να διαπιστωθεί έγκαιρα πιθανή κοκκιοκυττάρωση.

Ετυμολογία

[Ελλ. enourein, ενουρείν]

Υπώνυμος όρος

diurnal enuresis
nocturnal enuresis
primary enuresis
secondary enuresis