Αγγλικός όρος

enteroclysis

Ορισμός

1. Έγχυση ενός θρεπτικού ή θεραπευτικού υγρού στο έντερο.

2. Έκπλυση του παχέος εντέρου με μεγάλη ποσότητα υγρού, επαρκής ώστε να πληρωθεί όλο το παχύ έντερο και να ξεπλυθεί.

3. Ακτινογραφία του λεπτού εντέρου. Ένας σωλήνας προωθείται μέχρι το δωδεκαδάκτυλο υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση και χορηγείται βάριο, ακολουθούμενο από εμφύσηση αέρα στο έντερο.

Ετυμολογία

[" + klysis, κλύση]