Αγγλικός όρος

enteric bacilli

Ορισμός

Ένας ευρύς όρος για τους βάκιλλους του εντερικού αυλού. Σε αυτούς περιλαμβάνονται gram- αρνητικοί, μη σπορογόνοι δυνητικά αναερόβιοι βάκιλλοι, όπως η Escherichia, η Shigella, η Salmonella, η Klebsiella και η Yersinia. Μπορούν να ανευρίσκονται στο έντερο των σπονδυλωτών είτε ως φυσιολογική χλωρίδα είτε ως παθογόνα.