Αγγλικός όρος

epidemiology

Ορισμός

Η μελέτη της κατανομής και των παραγόντων που καθορίζουν τις σχετικές με την υγεία καταστάσεις και φαινόμενα στον πληθυσμό, και την εφαρμογή της μελέτης αυτής στον έλεγχο των προβλημάτων υγείας. Η επιδημιολογία ασχολείται με την παραδοσιακή μελέτη των επιδημικών νόσων που προκαλούνται από λοιμώδεις παράγοντες, καθώς και με σχετικά με την υγεία φαινόμενα, όπως τα ατυχήματα, οι αυτοκτονίες, το κλίμα, τοξικοί παράγοντες όπως ο μόλυβδος, τη μόλυνση του αέρα και καταστροφές οφειλόμενες στην ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Ετυμολογία

[" + demos, δήμος + logos, λόγος]