Αγγλικός όρος

heat exhaustion

Ορισμός

Μια οξεία αντίδραση σε ένα θερμό, υγρό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη εφίδρωση, ζάλη, ναυτία, κεφαλαλγία και έντονη κόπωση ως αποτέλεσμα υπερβολικής απώλειας υγρών από το σώμα. Η θερμική εξάντληση διαφέρει από τη θερμοπληξία στο ότι ο θερμορρυθμιστικός μηχανισμός του σώματος συνεχίζει να λειτουργεί. Αν δεν αντιμετωπιστεί, η θερμική εξάντληση μπορεί να μετατραπεί σε θερμοπληξία.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η θερμοκρασία του ασθενούς από το ορθό μπορεί να φθάσει τους 39°C. Το δέρμα είναι ψυχρό, ο καρδιακός σφυγμός μπορεί να είναι ταχύς αλλά αδύναμος, η αρτηριακή πίεση ελαττώνεται. Ο ασθενής μπορεί να εμφανίζεται αποπροσανατολισμένος και να παραπονείται για δίψα. Μπορεί επίσης να παρατηρηθεί ναυτία και έμετος.

ΠΡΟΛΗΨΗ: Βλ. θερμοπληξία για μέτρα πρόληψης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Ο ασθενής πρέπει να απομακρυνθεί από το θερμό, υγρό περιβάλλον σε ένα πιο δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο (π.χ. σε ένα δροσερό δωμάτιο, κάτω από τη σκιά ενός δέντρου) και να τοποθετηθεί σε ανάρροπη θέση. Τα ρούχα του πρέπει να χαλαρώσουν και το σώμα του να δροσιστεί με την τοποθέτηση παγοκύστεων στις μασχάλες, στον αυχένα, στη βουβωνική χώρα και πίσω από τα γόνατα. Πρέπει να χορηγηθούν υγρά από το στόμα, με τη μορφή νερού ή ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων, στον ασθενή που διατηρεί τις αισθήσεις του. Μπορεί να χρειαστεί η ενδοφλέβια χορήγηση ισότονου διαλύματος φυσιολογικού ορού. Η πρόγνωση είναι καλή εφόσον ο ασθενής αντιμετωπιστεί κατάλληλα κατά την οξεία φάση.

Συνώνυμο

heat prostration

Κύριος όρος

exhaustion