Αγγλικός όρος

dislocation of jaw

Ορισμός

Μετατόπιση της κάτω γνάθου, αυτόματη ή μετά από τραυματισμό. Τα εξαρθρήματα της γνάθου είναι δυσάρεστα και προκαλούν ψυχολογική καταπόνηση. Μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές, ενώ στην πλευρά που συμβαίνει το άκρο της γνάθου απομακρύνεται από το σημείο του εξαρθρήματος. Στην υγιή πλευρά, ακριβώς μπροστά από το αυτί, ίσως υπάρχει μία μικρή κοιλότητα η οποία συχνά είναι ευαίσθητη. Εάν υπάρχει εξάρθρημα και στις δύο πλευρές, η γνάθος πιέζεται προς τα κάτω και πίσω. Σε κάθε περίπτωση, το εξάρθρημα της γνάθου συνοδεύεται από άλγος και δυσχέρεια στην ομιλία και συχνά συνοδεύεται από καταπληξία. Το οπίσθιο εξάρθρημα της γνάθου είναι σπάνιο.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Το εξάρθρημα της γνάθου συνήθως προκαλείται από χτύπημα στο πρόσωπο ή από διατήρηση ανοιχτού του στόματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως κατά τη διάρκεια οδοντιατρικής θεραπείας. Ενίοτε μπορεί να προκύψει από τη μάσηση μεγάλων βλωμών τροφής, από χάσμημα ή από έντονο γέλιο. Μία πτώση ή ένα χτύπημα στην παρειά μπορεί να προκαλέσει εξάρθρημα, οπίσθιο όμως εξάρθρημα σπάνια συμβαίνει απουσία κατάγματος ή σοβαρού τραυματισμού.

ΑΝΑΤΑΞΗ: Τα εξαρθρήματα της κάτω γνάθου ανατάσσονται τοποθετώντας τους αντίχειρες, οι οποίοι είναι καλυμμένοι με επιδέσμους, μέσα στο στόμα του ασθενούς στους κάτω γομφίους, ενώ τα υπόλοιπα δάκτυλα τοποθετούνται εξωτερικά κατά μήκος της γνάθου, παίζοντας τον ρόλο μοχλού. Οι αντίχειρες πρέπει να πιέσουν τη γνάθο προς τα κάτω και πίσω. Η γνάθος θα ολισθήσει προς τα πίσω επάνω στην οστέινη ακρολοφία (αρθρικό έπαρμα), γεγονός που γίνεται αντιληπτό, και με αυτό τον τρόπο η γνάθος επανέρχεται στην θέση της. Όταν γίνει αντιληπτή αυτή η κίνηση, οι αντίχειρες πρέπει να κινηθούν πλαγίως προς τις παρειές για να αποφευχθεί η σύνθλιψή τους μεταξύ των γομφίων. Αυτή η επαναφορά στη σωστή θέση οφείλεται σε έναν ακούσιο μυϊκό σπασμό, ο οποίος έλκει τη γνάθο σαν να είχε εφαρμοστεί σε αυτή ένας υπερδιατεταμένος ελαστικός επίδεσμος. Μετά την ανάταξη, πρέπει να τοποθετηθεί στην γνάθο ένας επίδεσμος ακινητοποίησης ή ένα διπλό μαντίλι λαιμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της ανάταξης να προστατεύονται τα χέρια με ισχυρά γάντια προκειμένου να αποφευχθεί τραυματισμός από τα δόντια.