Αγγλικός όρος

dislocation of finger

Ορισμός

Εκτόπιση ενός οστού του δακτύλου. Αυτό συμβαίνει μόνο σε μία άρθρωση. Ένα συμβεί βλάβη σύνθλιψης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κάταγμα μέχρι να πραγματοποιηθεί ακτινογραφία. Η διάγνωση της εξάρθρωσης ενός δακτύλου είναι εύκολη και περιορίζεται. Μπορεί να προκληθεί από χτυπήματα, πτώσεις και παρόμοια ατυχήματα. Αρχικά, είναι σημαντικό να εξακριβωθεί ότι δεν υπάρχει κάταγμα. Ύστερα ζητείται από τον ασθενή να σταθεροποιήσει και να υποστηρίξει τον καρπό (ή κάποιος άλλος να τον βοηθήσει σε αυτό) για ανθέλκυση. Το δάκτυλο συγκρατείται εκτός των εξαρθρωμένων μυών και τενόντων και, με το ελεύθερο χέρι, το μετατοπισμένο οστό ολισθαίνει στην θέση του. Εφαρμόζεται ένας νάρθηκας από την άκρη του δακτύλου εντός της παλάμης του χειρός. Ο νάρθηκας μπορεί να είναι φτιαγμένος από πλαστικό, γλωσσοπίεστρο, ή προσωρινά από σκληρό χαρτόνι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία προσπάθεια δεν πρέπει να πραγματοποιείται για την ανάταξη εξάρθρωσης οποιασδήποτε άρθρωσης δακτύλου έως ότου η ακτινογραφία να αποκλείσει την πιθανότητα κατάγματος.

Κύριος όρος

finger