Αγγλικός όρος

blood pressure monitoring, ambulatory

Ορισμός

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης με φορητές συσκευές σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς. Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των συστολικών και διαστολικών πιέσεων του ασθενούς κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας και της ανάπαυσης, καθ όλη την διάρκεια της μέρας.