Αγγλικός όρος

extrapyramidal disease

Ορισμός

Μια από τις διάφορες εκφυλιστικές νόσους του νευρικού συστήματος που προσβάλλουν το εξωπυραμιδικό σύστημα και τα βασικά γάγγλια του εγκεφάλου. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν τρόμο, χορεία, αθέτωση και δυστονία. Η νόσος του Parkinson είναι μια χαρακτηριστική εξωπυραμιδική νόσος.