Αγγλικός όρος

extrapyramidal motor system

Ορισμός

Το λειτουργικό σύστημα που περιλαμβάνει όλες τις κατιούσες ίνες που προέρχονται από τα φλοιϊκά και υποφλοιώδη κινητικά κέντρα και καταλήγουν στον προμήκη και στο νωτιαίο μυελό με οδούς άλλες από τις αναγνωρισμένες ως φλοιονωτιαίες οδούς. Το σύστημα αυτό είναι σημαντικό για τη διατήρηση της ισορροπίας και του μυϊκού τόνου.