Αγγλικός όρος

extracorporeal shock wave lithotripsy

Ορισμός

Ο κατακερματισμός των λίθων των νεφρών με μια συσκευή εξωσωματικής λιθοτριψίας ωστικού κύματος. Εκτός από το θρυμματισμό των λίθων των νεφρών και της χοληδόχου κύστης, η εξωσωματική λιθοτριψία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μερικές ορθοπαιδικές εφαρμογές (ορθοτριψία), π.χ. στη θεραπεία της μη συνένωσης των καταγμάτων και των οστικών προεξοχών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ESWL για τους νεφρόλιθους και χολόλιθους αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Συντομογραφία

ESWL