Αγγλικός όρος

disease burden

Ορισμός

H συνολική επίδραση της πάθησης ή των παθήσεων σε ένα άτομο αλλά και την κοινωνία. H γνώση που αφορά αυτό, είναι σημαντική, ιδιαίτερα όταν επιχειρείται ο σχεδιασμός προγραμμάτων πρόληψης και στην αξιολόγηση της επιτυχίας ή της αποτυχίας της παρέμβασης. Ωστόσο, χωρίς κάποιο ορθολογικό σύστημα μέτρησης της επιβάρυνσης της νόσου, η έννοια αυτή έχει μικρή αξία. Το 1993 σε μια δημοσίευση της Παγκόσμιας Τράπεζας περιγράφτηκε η έννοια των προσαρμοσμένων στη νόσο ετών ζωής (disease-adjusted life-year, DALY). Βασίζεται στην ποσοτικοποίηση όχι μόνο της θνησιμότητας αλλά και στην ταλαιπωρία και την απώλεια της υγείας. Τα δεδομένα που αποκτήθηκαν με τη χρήση της έννοιας DALY, επέτρεψαν να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων νοσημάτων και παθήσεων. Ο στόχος της αποτίμησης των νοσημάτων παγκοσμίως έχει ως σκοπό να κατανείμει τους πόρους των ερευνών και των θεραπειών ανάλογα με το που υπάρχουν οι περισσότερες πιθανότητες στην ανακούφιση του πόνου και την πρόληψη του θανάτου από συγκεκριμένες ασθένειες.